Retina Symposium 2022

Op zaterdag 15 januari 2022 staat het jaarlijkse Retina Symposium op de kalender. Deze nascholingsbijeenkomst wordt dit jaar al weer voor de 10e keer georganiseerd. Het symposium zal hybride worden georganiseerd in het EYE Filmmuseum in Amsterdam.

We nodigen u dit jaar van harte uit voor dit symposium en hopen u op zaterdag 15 januari 2022 in het EYE Filmmuseum te mogen begroeten.

Namens de programmacommissie,

………………….

Prof. dr. Caroline Klaver
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam & Radboudumc, Nijmegen
(voorzitter)

Prof. dr. Carel Hoyng
Radboudumc, Nijmegen

Dr. Janneke van Lith-Verhoeven
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis,Tilburg

Praktische informatie

Doelgroep
Dit symposium staat open voor oogartsen, oogartsen in opleiding en physician assistants die in Nederland geregistreerd zijn (BIG en/of NAPA-nummer). De voertaal is Nederlands; de lezingen van de buitenlandse sprekers zullen in het Engels gegeven worden zonder simultaanvertaling.

Accreditatie
Accreditatie voor dit symposium is aangevraagd bij het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA).

Registratie

Registratie

De registratie voor het symposium wordt verzorgd door Congress by design. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Het is mogelijk om het 10de Retina Symposium weer ‘live’ bij te wonen in het EYE Filmmuseum. De COVID-19 maatregelen zullen nageleefd worden. Om u aan te melden gaat u naar de registratie pagina. Er geldt een eigen bijdrage van 35 euro, inclusief btw, die u tijdens de online registratie of direct daarna dient te voldoen om definitief als deelnemer geregistreerd te worden.

Alleen oogartsen, oogartsen in opleiding en physician assistants kunnen zich registreren en dienen bij de registratie hun BIG-nummer op te geven. U zult tijdig voor het symposium meer informatie ontvangen.

Kunt u deelnemen aan deze bijeenkomst?

Voorwaarden en verwerking van persoonsgegevens

Dit congres wordt u aangeboden door Bayer.
Indien u deelneemt aan dit congres dan worden uw persoonsgegevens tevens door Bayer verwerkt als separate verwerkingsverantwoordelijke. Bayer bewaart uw contactgegevens en informatie over uw interesses om uw ervaring met de producten en diensten van Bayer continu te verbeteren. Voor meer informatie, zie www.medischwijzer.nl/gegevensbescherming. Voor vragen over de verwerking van deze gegevens en het aanpassen van deze gegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met Bayer op het volgende e-mailadres: transparantie@bayer.com. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt u over het recht op informatie, recht op verbetering of verwijdering, recht om bezwaar te maken, recht op overdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over uw rechten, kunt u een bericht sturen naar Bayer B.V., Data Protection Officer, Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht, Nederland of naar dataprivacy.nl@bayer.com.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Uw gegevens zijn afkomstig van IQVIA. Voor meer informatie of indien u er geen prijs op stelt in de toekomst mailingen van het Retina Symposium te ontvangen, kunt u contact opnemen met IQVIA, Postbus 23595, 1100 EB Amsterdam Zuidoost, afdeling Data Maintenance, via nl.onekey@iqvia.com of via telefoonnummer 035 69 55 355. Het IQVIA privacybeleid is te raadplegen via https://www.iqvia.com/nl-nl/locations/netherlands.

Meer informatie

Voor meer informatie over het symposium en de registratie kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met het symposiumsecretariaat, Congress by design.

Symposiumsecretariaat
Congress by design
Postbus 77
3480 DB Harmelen
Tel: 088 0898101
E-mail: retina@congressbydesign.com

Dit congres wordt u aangeboden door Bayer.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het Retina Symposium 2022? Dan willen wij u vragen om deze link te volgen. Vervolgens kunt zich hieronder inschrijven voor de nieuwsbrief.

    Ik wil graag updates ontvangen rondom het Retina Symposium.*

    PP-EYL-NL-0348-1