• Task18 January 2020

Retina Symposium 2021

How to improve treatment in retinal disease

Op zaterdag 16 januari 2021 staat het jaarlijkse Retina Symposium op de kalender. Deze nascholingsbijeenkomst wordt dit jaar al weer voor de 9e keer georganiseerd. Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het symposium alleen via een livestream, gepresenteerd vanuit het EYE Filmmuseum in Amsterdam, te volgen.

We nodigen u ook dit jaar van harte uit voor dit ‘net iets anders dan anders’ symposium en hopen u op zaterdag 16 januari 2021 online te mogen begroeten.

Namens de programmacommissie,

………………….

Prof. dr. Caroline Klaver
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam & Radboudumc, Nijmegen
(voorzitter)

Prof. dr. Carel Hoyng
Radboudumc, Nijmegen

Dr. Janneke van Lith-Verhoeven
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis,Tilburg

Programma

Programma zaterdag 16 januari 2021

Het wetenschappelijk programma is van 10.00 – 15.00 uur met een pauze van een uur, waarin u volop kunt netwerken met andere deelnemers.

We starten de dag met een voordracht van prof. dr. Maarten Postma, hoogleraar Global Health Economics aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, over de ins en outs van de berekening van kosteneffectiviteit voor geneesmiddelen. Maar ook in het programma kunnen we er niet omheen: de COVID-19 pandemie. Helaas heeft het virus het afgelopen jaar ook de dagelijkse praktijk van oogartsen op meerdere fronten beïnvloed. Arts-microbioloog prof. dr. Margreet Vos uit het Erasmus MC spreekt vanuit haar expertise en haar deelname aan het Outbreak Management Team (OMT), onder meer over maatregelen die verspreiding van het virus kunnen helpen voorkomen, waarna haar Rotterdamse collega prof. dr. Hans Vingerling u meeneemt in de gevolgen van de pandemie voor patiënten met retinale aandoeningen, bijvoorbeeld voor het geven van intravitreale injecties. Hierna is er ruimte voor inbreng omtrent uw eigen ervaringen in een door prof. dr. Carel Hoyng geleide discussie.

Onze internationale gast dit jaar is klinisch wetenschapper prof. dr. Robert Finger uit de Universiteitskliniek te Bonn, Duitsland. Zijn onderzoeksgroep houdt zich bezig met het in kaart brengen van risicofactoren voor het ontstaan en de progressie van retinale aandoeningen en het ontwikkelen van bruikbare nieuwe uitkomstmaten met behulp van epidemiologische en klinische onderzoeksmethoden. In zijn bijdrage brengt hij u op de hoogte van de laatste stand van zaken. De discussie over de betekenis van sub- of intraretinaal vocht in de loop van de behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is nog lang niet beslecht en dr. Thomas Theelen geeft u een overzicht van de huidige kennis. Prof. dr. Camiel Boon geeft in zijn lezing dit jaar een schets van de evolutie in de zorg voor patiënten met erfelijke retinale dystrofieën. Onze afsluitende interactieve FORUM-discussie zal dit keer bestaan uit ‘mystery cases’, ingeleid en gemodereerd door dr. Mary van Schooneveld uit het Amsterdam UMC.

 

How to improve treatment in retinal disease

 

Dagvoorzitter: prof. dr. Caroline Klaver, Erasmus MC, Rotterdam/Radboudumc Nijmegen
Moderator: dr. Janneke van Lith-Verhoeven, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

 

10.00 Opening en introductie

10.10 Zicht op kosten-effectiviteit van geneesmiddelen in de oogheelkunde: methoden en cases
Spreker: prof. dr. Maarten Postma, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

10.40 Infectiepreventie in de polikliniek kamer
Spreker: prof. dr. Greet Vos, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

11.10 COVID-19, effect op oogheelkundige zorg
Spreker: prof. dr. Hans Vingerling, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

11.40 Forumdiscussie: COVID-19
Moderator: prof. dr. Carel Hoyng, Radboudumc, Nijmegen

12.05 Pauze

13.00 How do we implement future trials in early AMD stages?
Spreker: prof. dr. Robert Finger, Universiteitskliniek Bonn, Duitsland

13.30 How to deal with macular fluids
Spreker: dr. Thomas Theelen, Radboudumc, Nijmegen

14.00 Erfelijke retinale dystrofieën: verleden, heden en toekomst
Spreker: prof. dr. Camiel Boon, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden/Amsterdam UMC, Amsterdam

14.30 Forumdiscussie: Mystery cases
Moderator: dr. Mary van Schooneveld, Amsterdam UMC, Amsterdam

14.55 Afsluiting door dagvoorzitter

Bevestigde sprekers

• Prof. dr. Camiel Boon, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden / Amsterdam UMC, Amsterdam
• Prof. dr. Robert Finger, Universiteitskliniek Bonn, Duitsland
• Prof. dr. Maarten Postma, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen
• Dr. Mary van Schooneveld, Amsterdam UMC, Amsterdam
• Dr. Thomas Theelen, Radboudumc, Nijmegen
• Prof. dr. Hans Vingerling, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
• Prof. dr. Greet Vos, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Praktische informatie

Doelgroep
Dit symposium staat open voor oogartsen, oogartsen in opleiding en physician assistants die in Nederland geregistreerd zijn (BIG en/of NAPA-nummer). De voertaal is Nederlands; de lezingen van de buitenlandse sprekers zullen in het Engels gegeven worden zonder simultaanvertaling.

Accreditatie
Accreditatie voor dit symposium is aangevraagd bij het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA).

Registratie

Registratie

De registratie voor het symposium wordt verzorgd door Congress by design. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Vanwege het COVD-19 virus zal het symposium dit jaar online plaatsvinden. Om u aan te melden gaat u naar www.congressbydesign.com/retina. Van daaruit kunt u rechtstreeks doorklikken naar de registratiepagina. Er geldt een eigen bijdrage van 35 euro, inclusief btw, die u tijdens de online registratie of direct daarna dient te voldoen om definitief als deelnemer geregistreerd te worden. Alleen oogartsen, oogartsen in opleiding en physician assistants kunnen zich registreren en dienen bij de registratie hun BIG-nummer op te geven. U zult tijdig voor het symposium een link ontvangen waarmee u de livestream kunt volgen.

Kunt u deelnemen aan deze bijeenkomst?

Voorwaarden en verwerking van persoonsgegevens

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door Bayer. Indien u deelneemt aan dit congres dan worden uw persoonsgegevens tevens door Bayer verwerkt als separate verwerkingsverantwoordelijke. Bayer bewaart uw contactgegevens en informatie over uw interesses om uw ervaring met de producten en diensten van Bayer continu te verbeteren. Voor meer informatie, zie www.medischwijzer.nl/gegevensbescherming. De totale gastvrijheidskosten voor deze bijeenkomst bedragen € 0.00 (€ 0.00 maaltijdkosten en € 0.00 inschrijfkosten*) Volgens de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR-code) mag u gastvrijheid ontvangen met een maximum van € 500 per keer en van € 1.500 per vergunninghouder per jaar (cf. artikel 6.4.6 lid 1 CGR). De bovengenoemde drempel geldt niet voor congressen waarbij u en de vergunninghouder elk 50% van alle gastvrijheidskosten dragen. Bayer draagt er zorg voor dat deze drempel niet wordt overschreden. Voor dit doeleinde verwerkt Bayer B.V. een aantal persoonsgegevens waaronder uw naam, uw specialisme en de omvang van de gastvrijheid die u van Bayer heeft ontvangen in het kader van deze wetenschappelijke samenkomst. Bayer zal uw gegevens opslaan voor zolang het bovengenoemde doel de verwerking van deze persoonsgegevens rechtvaardigt. Voor vragen over de verwerking van deze gegevens en het aanpassen van deze gegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met Bayer op het volgende e-mailadres: transparantie@bayer.com.
Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt u over het recht op informatie, recht op verbetering of verwijdering, recht om bezwaar te maken, recht op overdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over uw rechten, kunt u een bericht sturen naar Bayer B.V., Data Protection Officer, Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht, Nederland of naar dataprivacy.nl@bayer.com.
* Inschrijfkosten: volgens de CGR-code zijn dit o.a. drukkosten, hand-outs, cursusmateriaal, pennen, blocnotes, congresmaterialen, onvoorziene kosten.

Meer informatie

Voor meer informatie over het symposium en de registratie kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met het symposiumsecretariaat, Congress by design.

Symposiumsecretariaat
Congress by design
Postbus 77
3480 DB Harmelen
Tel: 088 0898101
E-mail: retina@congressbydesign.com

 

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door Bayer.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het Retina Symposium 2021? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief!

    Ik wil graag updates ontvangen rondom het Retina Symposium.*

    PP-EYL-NL-0217-2